Casinomaxi - Casinomaxi Giriş - Casinomaxi Yeni Giriş Bağlantısı

Kurum denetçileri, denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere girmek; faaliyetleri yerinde denetlemek; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, talimat vermek; her türlü belge ve kayıtları istemek, incelemek veya inceletmek, alıkoymak; herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek; herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak veya yaptırmak; görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir. Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personeli de ilgili yerlere veya tesislere girmek; yerinde denetime eşlik etmek; Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşmek, her türlü belge ve kayıtları incelemek, herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir. 3) Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hallerde mülki idare amirlerinden kolluk kuvveti talebinde bulunabilir; talepte bulunulması halinde mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri Kurum denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.

5) Nükleer denetim kuruluşları. Genel Müdürlük ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak bilişim altyapısı oluşturmak, koordinasyon ve işbirliği yapmak. Genel Müdürlük projelerinin bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği ile siber güvenlik konusunun gerektirdiği tüm önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek. Genel Müdürlüğün mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. MADDE 781- (1) Genel Müdürlük e-imza kullanılması şartıyla görev alanına giren konulara ilişkin; talep ve başvuruların kabulünü elektronik ortamda yapabilir ve hizmetlerini elektronik ortamda sunabilir, talep ve başvuruları elektronik ortamda sonuçlandırabilir ve cevaplayabilir. 2) Genel Müdürlük bazı ihalelik sahaların ihalesini ve ihalelerin sonuçlandırılmasını elektronik ortamda yapabilir. Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

nesine spor toto merkezi bahis sisteminde hata oluştu Perabet Sitesinin müşteri hizmetleri birimlerine bakıldığında, canlı destek hattı üzerinden ve farklı elektronik posta servisleri üzerinden hizmet verildiği görülecektir. Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Güvenilir bahis sitelerinde müşteri hizmetleri alanında uzman ve profesyonel personellerden oluşur. Siz de ilk defa internet üzerinden canlı bahis oynama heyecanını doruklarda yaşıyorsanız kendi çıkarlarınıza ve keyfinize en uygun hizmeti sunan popüler casino ve spor bahis sitesine tek tıkla üye olabilirsiniz. Örneğin, bu bonuslardan fayda etmek için sistemlerden herhangi birine dahil ve üye olduktan sonra, genel itibari ile pek çok farklı bonus türü ile de tanışmış olacaksınız. Çevrim şartı bulunmayan deneme bonusları alımları da yine özellikle yeni açılan siteler için geçerlidir. MADDE 786- (1) Bu Bölümün uygulanmasında 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen tanımlar geçerlidir. 8) Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personel.

MADDE 785- (1) Bu Bölümün amacı; Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 2) Radyasyon tesisleri veya Kurum tarafından belirlenen radyasyon uygulamalarının yürütüldüğü mekânların tasarımı. 1) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha. Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisi işletmek. 2) Radyoaktif atık tesisi kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike başlanması, tesisin inşa edilmesi, işletmeden çıkarılması, kapatılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması. 1) Nükleer tesis kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike başlanması, tesisin inşası öncesi sınırlı çalışma yapılması, tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması, yeniden işletmeye geçilmesi ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması. 3) Radyasyon tesisinin işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması. 2) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kurum denetçisi durumu Kuruma ve yetkilendirilen kişiye derhal bildirir.

Diğer Yazılar